09 September 2011

Doa Keluar Rumah

Doa Ketika Keluar Rumah.

Terjemahannya:"Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya serta upaya kecuali dengan keizinan Allah".


{Abu Daud 4/325, At-Tarmizi 5/490. Lihat: Sahih At-Tarmizi 3/151}