Blog/ Website Pilihan

Blog/ Websites:


**Blog/ Website kegemaran saya.


Lain-Lain

 http://www.iium.edu.my/deed/quran/malay/ (Terjemahan semua ayat-ayat Al-Quran dalam Bahasa Malaysia, rujukan nama surah  dan nombor surah)


Gambar Ayat-Ayat Al-Quran diambil dari link di bawah:

http://www.elazhar.com/quran/image/12_101.gif (Gantikan Nombor Surah dan Nombor Ayat yang dikehendaki pada bahagian belakang yang berwarna merah pada link ini).

Contoh 1:
Jika anda menghendaki Ayat Nombor 3 daripada Surah Al-Mu'minuum yang merupakan Surah nombor 23, Linknya adalah seperti berikut:

Contoh 2: 
Jika anda menghendaki Ayat Nombor 31 daripada Surah Ali 'Imraan yang merupakan Surah nombor 3, Linknya adalah seperti berikut: