02 November 2011

Surah An-Nas dan Terjemahannya - Surah 114

Surah An-Nas Berserta Terjemahan:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

[1] Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.

[2] "Yang Menguasai sekalian manusia,

[3] "Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,


[4] "Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, -

[5] "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, - 

[6] "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".