23 October 2017

Surah Al-'Aadiyaat dan Terjemahannya

Surah 100: Surah Al-'Aadiyaat dan Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 

[1] Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya,
 [2] Serta mencetuskan api dari telapak kakinya,

 [3] Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh,

 [4] Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu,

 [5] Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh;

 [6] Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya.

 [7] Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian;

 [8] Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba).

 [9] (Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur?

 [10] Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada?
[11] Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka - pada hari itu. 

TAMAT.