18 December 2011

Surah Al-Masad dan terjemahan: Surah 111

Surah Al-Masad berserta terjemahannya.

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

[1] Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab, dan binasalah ia bersama!

[2] Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya.

[3] Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang.

[4] Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api.

[5] Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal.

TAMAT
 Surah Al-Masad dan Terjemahan.