18 December 2011

Surah An-Nasr dan Terjemahan: Surah 110

Surah An-Nasr dan Terjemahan:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

[1] Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad
berjaya menguasai negeri Makkah),


[2] Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai,

[3] Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya,
sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

TAMAT
Surah Al-Nasr dan Terjemahan.