31 May 2016

Surah Al-Khauthar dan Terjemahannya

Surah 108: Surah Al-Khauthar dan Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 

[1] Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). 

[2] Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur). 


[3] Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya). 

TAMAT.