31 May 2016

Surah Al-Maa'uun dan Terjemahannya

Surah 107: Surah Al-Maa'uun dan Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

[1] Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)?

[2] Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim,

[3] Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.

[4] (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang -

[5] (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya;

[6] (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya),

[7] Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).


TAMAT.