02 June 2016

Surah Al-Humazah dan Terjemahannya

Surah 104: Surah Al-Humazah dan Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 

[1] Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji, 

[2] Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya; 

[3] Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! 

[4] Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah". 

 [5] Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Al-Hutamah" itu? 

[6] (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), -

[7] Yang naik menjulang ke hati; 

[8] Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. 

[9] (Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang. 


TAMAT.