02 June 2016

Surah Quraisy dan Terjemahannya

Surah 106: Surah Quraisy dan Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 

[1] Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah) 

[2] (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam), 

[3] Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini, 

[4] Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan. 


TAMAT.